2 สัปดาห์     60,000 บาท

วิชาการวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการแยกแยะพลอยธรรมชาติ พลอยสังเคราะห์ พลอยประกบ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ

โอกาสในการสร้างอาชีพ:

 • ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งอัญมณีและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นผู้ค้าอิสระ
 • สามารถทำงานในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
 • สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบเพชรพลอย.

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 • ประเภทของตำหนิชนิดต่างๆ
 • วิธีการสังเคราะห์พลอย
 • วิธีการปรับปรุงคุณภาพพลอยแต่ละชนิด
 • การวิเคราะห์อัญมณีชนิดต่างๆ เช่น ทับทิม ไพลิน เพชร มรกต ตาแมว โอปอลเป็นต้น
 • ภาคปฏิบัติ: ฝึกวิเคราะห์พลอยธรรมชาติ พลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และพลอยสังเคราะห์

โอกาสในการสร้างอาชีพ:
- ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งอัญมณีและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นผู้ค้าอิสระ
- สามารถทำงานในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
- สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบเพชรพลอย.

คุณสมบัติของผู้เรียน:

 • มีธุรกิจด้านอัญมณี หรือทำงานในบริษัทเกี่ยวกับอัญมณี และผู้ที่อยากจะประกอบอาชีพหรือแม้แต่ผู้ที่สนใจต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เป็นต้น
 • อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ต้องสอบผ่านวิชา ท102 การวิเคราะห์อัญมณี หรือผ่านหลักสูตรการวิเคราะห์อัญมณีจากสถาบันอื่น
 • ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาไทย

ราคาค่าลงทะเบียนเรียน: 60,000 บาท *โปรดชำระเงินเงินก่อนเปิดหลักสูตร 1 เดือนล่วงหน้า 

 

   

อุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้รับ: หนังสือเรียน, กล้องพกพากำลังขยาย 10 เท่า และ ปากคีบ เป็นต้น 

วุฒิบัตรที่จะได้รับในหลักสูตรภาษาไทย จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อความเป็นสากล 

2 สัปดาห์     60,000 บาท
2 สัปดาห์     60,000 บาท