5 วัน     25,000 บาท

หลักสูตรนี้เป็นการสอนความรู้และเทคนิคเบื้องต้นในการร่างภาพเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งการร่างภาพนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบเครื่องประดับ ทักษะการร่างภาพที่ดีจำเป็นต่อการเลือกซื้อพลอยร่วง (loose gemstones) เนื่องจากจะช่วยให้เรานึกภาพเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง ๆ หลังเสร็จสมบูรณ์ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร โดยอาศัยทักษะการร่างภาพด้วยมือ (Freehand drawing) ซึ่งสามารถทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

เรียนอะไรบ้าง

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสเกตซ์แบบเบื้องต้น โดยผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้ การเรียนจะเน้นร่างภาพด้วยมือ (Freehand drawing) ไม่ว่าจะเป็นจี้สร้อย แหวน ต่างหู และเข็มกลัด เป็นต้น รวมถึงวิธีการใช้สีไม้ลงบนภาพวาด การวาดแสงเงาของวัตถุ หลักการวาดภาพ 3 มิติ (perspective drawing) เทคนิคน้ำหนักเส้นในการสเกตซ์งาน และการฝังอัญมณีในแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไปที่สนใจในงานเครื่องประดับ
  • ผู้ที่ต้องการมองหาอาชีพใหม่ ๆ หรือเป็นงานอดิเรก
  • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการออกแบบมาก่อนและต้องการเรียนรู้เบื้องต้น
  • เจ้าของกิจการอยากนำไปต่อยอดธุรกิจเครื่องประดับ

คำแนะนำเพิ่มเติม

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องประดับ หลังจากการเรียนจบ หากมีความสนใจเพิ่มเติมในการต่อยอดความรู้ในอุตสาหกรรมการออกแบบเครื่องประดับ ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและเพิ่มรายละเอียดที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในธุรกิจออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี

5 วัน     25,000 บาท
5 วัน     25,000 บาท