20 วัน     75,000 บาท
    20 วัน สำหรับการอบรม และฝึกปฏิบัติงานจริงกับการวาดและออกแบบเครื่องประดับต่างๆตั้งแต่ขั้นพื้นฐานโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรที่เน้นการเขียนรูปแบบขั้นพื้นฐานของพลอยแต่ละชนิด เช่น รูปทรงกลม ไข่ หยดน้ำ มาคี สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมรกต รวมทั้งการลงเงาและลงสีอัญมณีต่าง ๆ เช่น เพชร ไพลิน ทับทิม มรกต นอกจากนี้ 
 
    นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการลงเงาและการลงสีที่วัตถุ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ เช่น แหวน ต่างหู สร้อยข้อมือ กำไล สร้อยคอ ทั้งแบบสเก็ตช์และการเขียนแบบสามมิติ (3-Dimension) . 
 
    เพื่อสร้างความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาในการผลิตจริงจากการทำงานสามมิติทางสถาบัน AIGS ขอแนะนำให้นักเรียนเรียนหลักสูตรพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเพชรพลอยก่อนที่จะเรียนการออกแบบเครื่องประดับ
 

20 วัน     75,000 บาท
20 วัน     75,000 บาท

Tag : การวาดแบบเครื่องประดับ, การเขียนรูปแบบของพลอย, ทรงกลม, ทรงไข่, ทรงหยดน้ำ, ทรงมาคี, ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ทรงสึ่เหลี่ยมคางหมู, ทรงสี่เหลี่ยมรกต, การลงเงา, การลงสีอัญมณี, เพชร, ไพลิน, ทับทิม, มรกต, การออกแบบเครื่องประดับ, แหวน, ต่างหู, สร้อยข้อมือ, กำไล, สร้อยคอ, แบบสเก็ตช์,